Home

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG MỚI

 • Cần tuyển 40 lao động nam làm Nhựa tại Nhật THÔNG BÁOTUYỂN LAO ĐỘNG THEO CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG -         Căn cứ giấy phép hoạt độn dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ...
  Được đăng 05:16, 22 thg 2, 2019 bởi TMS Nhân Lực
 • Tuyển 20 lao động xuất khẩu làm xây dựng tại Nhật Bản THÔNG BÁOTUYỂN GẤP 20 LAO ĐỘNG NAM LÀM XÂY DỰNG -         Căn cứ giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của ...
  Được đăng 05:14, 22 thg 2, 2019 bởi TMS Nhân Lực
 • Tuyển 40 lao động xuất khẩu Nhật Bản ngành May mặc THÔNG BÁOTUYỂN GẤP 40 LAO ĐỘNG NỮ LÀM MAY MẶC -         Căn cứ giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của ...
  Được đăng 05:15, 22 thg 2, 2019 bởi TMS Nhân Lực
 • Tuyển 18 nam xuất khẩu lao động làm Hàn tại Nhật Bản Thông BáoTUYỂN LAO ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG -         Căn cứ giấy phép hoạt độn dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ...
  Được đăng 05:18, 22 thg 2, 2019 bởi TMS Nhân Lực
 • Tuyển 18 lao động nam, nữ làm phun sơn tại Nhật Bản Thông BáoTUYỂN LAO ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG -         Căn cứ giấy phép hoạt độn dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ...
  Được đăng 05:19, 22 thg 2, 2019 bởi TMS Nhân Lực
 • Tuyển 36 lao động nữ làm bánh kẹo 1 năm tại Nhật Bản Thông BáoTUYỂN LAO ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG -         Căn cứ giấy phép hoạt độn dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ...
  Được đăng 05:21, 22 thg 2, 2019 bởi TMS Nhân Lực
 • Tuyển 20 lao động nữ làm giặt là 1 năm tại Nhật Bản THÔNG BÁOTUYỂN LAO ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG -         Căn cứ giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ...
  Được đăng 05:22, 22 thg 2, 2019 bởi TMS Nhân Lực
 • Tuyển 40 lao động Nữ làm trồng Nấm tại Nhật Bản Thông BáoTUYỂN LAO ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG -         Căn cứ giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ...
  Được đăng 05:23, 22 thg 2, 2019 bởi TMS Nhân Lực
 • Tuyển 25 lao động nữ lắp ráp linh kiện điện tử tại Nhật Bản TUYỂN GẤP 25 NỮ LÀM LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ -         Căn cứ giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của ...
  Được đăng 05:23, 22 thg 2, 2019 bởi TMS Nhân Lực
 • Xuất khẩu lao động: Cần tuyển 18 nam gia công cơ khí tiện THÔNG BÁOTUYỂN GẤP 18 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ TIỆN -         Căn cứ giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của ...
  Được đăng 05:25, 22 thg 2, 2019 bởi TMS Nhân Lực
Hiển thị bài đăng 1 - 10trong tổng số 22. Xem nội dung khác »
   

Google News


Comments