Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY

Với múc đích mang lại lợi ích cao nhất cho các ứng viên và các công ty đối tác nước ngoài, chúng tôi đưa ra chương trình đạo tạo bài bản và chuyên sâu về thực tế để các ứng viên dễ dàng thích ứng được với môi trường mới một cách nhanh nhất.

Tất cả lao động xuất khẩu hay du học đều được tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu tại Công ty:

- Ngoại ngữ giao tiếp cơ bản

- Văn hóa nước ngoài

- Kỹ năng làm việc tại nước ngoài

- Định hướng nghề nghiệp trước

- Đào tạo nâng cao tay nghề tương ứng với các nhóm ngành nghề mà công ty nước ngoài tuyển dụng trước khi xuất cảnh.

Chúc bạn tiếp bước thành công!