Danh sách công ty xuất khẩu lao động uy tín

Ngày đăng: Jan 24, 2014 4:50:48 AM

Công ty xuất khẩu lao động uy tín: Hiện nay có rất nhiều các bạn đang có nhu cầu đi xuất khẩu lao động và rất quan tâm muốn tìm hiểu xem đi theo công ty xuất khẩu lao động nào là tốt nhất.

TMS HR xin cung cấp các công ty được cấp phép hoạt động xuất khẩu lao động để các bạn thuận tiện hơn trong việc chọn lọc các công ty XKLĐ.

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY XKLĐ (Tính đến năm 2013)

Nguồn: Việc làm Việt Nam